_

W środę, 20 września br., w Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie z ks. Stanisławem  Niewińskim, pasjonatem historii Ziemi Juchnowieckiej, autorem dwóch książek  dotyczących dziejów obszaru dzisiejszej gminy  Juchnowiec Kościelny:

  • „Juchnowiec. Dzieje parafii”, wydanej w 2006 r., w serii „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne”. Monografia oprócz dziejów parafii, zawiera też wiele nieznanych wcześniej faktów, dotyczącej świeckiej sfery życia naszych przodków. W  roku bieżącym ukazało się drugie, poprawione i uzupełnione jej wydanie.
  • „Pokój cieniom. Ziemi Juchnowieckiej dzieje nieokrzyczane”, wydanej w 2014 r. Są to szkice historyczne dotyczące Ziemi Juchnowieckiej lub z nią złączone powstałe na bazie faktów, informacji, wiadomości odkrytych w archiwalnych zasobach, wybranych z dostępnych opracowań i pozyskanych drogą wywiadów. W sukurs źródłom przychodzą dopowiedzenia, wnioski i nasuwające się hipotezy. Wszystko uni sono opowiada o czasach, miejscach, osobach, wydarzeniach, przedmiotach, obiektach przyrody, budowlach i paru innych jeszcze rodzimych, uchowanych szczęśliwie lub ocalonych drobiazgach. Z życia bowiem się wzięło, że nawet drobiazgi nie powinny zejść ku zatracie, nie mogą być też pominięte z przekorną lekkością bytu… – czytamy we wstępie  do książki. W przygotowaniu jest drugi tom tej publikacji.

Ks. Stanisław Niewiński, przez niemal trzy lata współpracował społecznie z miesięcznikiem „Nasza Gmina” ukazującym się na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, zamieszczając w nim 20  tekstów historycznych  dotyczących Ziemi Juchnowieckiej. Teksty te, bogato ilustrowane i opatrzone przypisami, cieszyły się dużym powodzeniem, dzięki nim czytelnicy odkrywali, że tereny sąsiadujące z Białymstokiem mają nie mniej bogatą i ciekawą historię sięgającą wielu setek lat wstecz – czytamy w zaproszeniu na spotkanie.

Publikacje ks. Stanisława Niewińskiego można znaleźć m.in. w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Bibliotece Narodowej, w Książnicy Podlaskiej.

Podczas spotkania autor ciekawie opowiadał o swoich detektywistycznych poszukiwaniach źródeł informacji, spotkaniach z mieszkańcami okolicznych miejscowości oraz wykonywaniu zdjęć, które zostały zamieszczone w obu książkach.

Ks. Stanisław Niewiński w 2014 r. został laureatem Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2013”.  To honorowe wyróżnienie przyznawane jest firmom i osobom, które poprzez swoje działania przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Juchnowiec Kościelny, zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe.

Patronem Nagrody jest podskarbi Stanisław Zacharewicz Włoszek, dworzanin króla Zygmunta Augusta, łożniczy, a następnie pierwszy podskarbi litewski. Zarządzał on dochodami i wydatkami całego księstwa, a z racji pełnienia urzędu zasiadał także w senacie. Z nadania króla Zygmunta Augusta Włoszek otrzymał ziemie „na południe od rzeki Niewodnicy”. Na wzgórzu w dzisiejszym Juchnowcu Górnym umiejscowił swój dwór, na kolejnym, pobliskim wzgórzu ufundował w roku 1547 kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej.

W dniach 3.06. – 28.08. mieliśmy okazję oglądać w Książnicy Podlaskiej wystawę zatytułowaną „470 lat Parafii Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym i Ziemi Juchnowieckiej”.

Obecnie ks. Niewiński jest proboszczem w parafii Lipina-Janowszczyzna, Dekanat Sokółka.

 

 

Notatka i zdjęcia: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok