Podlaski Instytut Kultury oraz Port Kultury Tykocin zapraszają na spotkanie literackie promujące książkę Ewy Cywińskiej „Mój Tykocin”. Odbędzie się ono 20 czerwca, o godz. 13.00, w kinie Hetman przy ul. Jordyka 1 w Tykocinie.

plakat Mój Tykocin Cywińska

Wydawnictwo to zbiór wierszy poświęconych Tykocinowi i jego historii, który zainteresuje czytelników poszukujących i lubiących zapuścić się w klimat niewielkich miasteczek z ogromną historią, by odbyć podróż do świata, którego już nie ma, by na powrót zobaczyć Tykocin w jego wielokulturowej odsłonie, poznać pewne obyczaje, osoby i miejsca.

 Ewa Cywińska: po mieczu – ze Żmudzi, po kądzieli – z Podola. Propagatorka idei DOMU jako środowiska wychowania do kultury. Temu służyły jej liczne wystawy depozytów historyczno-artystycznych, pokazujące różne aspekty i rolę rodziny polskiej, publikacje prasowe w kraju i prasie polskiej za granicą, działania koncepcyjne i organizacyjne we wdrażaniu kanonu kultury narodowej, udział w powstawaniu szkół i polskich placówek kultury na Wschodzie, a także organizacji społecznych promujących zarówno polski regionalizm, jak i wartości uniwersalne innych kultur. Do najważniejszych swoich dokonań zalicza: stworzenie programu i zorganizowanie dwóch muzeów, istotny udział w erygowaniu dwóch znaczących pomników oraz dwoje już dorosłych dzieci, które wypełniają treścią matczyne idee i marzenia.

(źródło i plakat: Podlaski Instytut Kultury)

zredagowała: Lija Póljanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok