Prelekcje, warsztaty, debaty o wartościach i strategii działania oraz wiele innych atrakcji – tak można w skrócie podsumować  I Podlaski Kongres Rad Seniorów.

Spotkanie w Supraślu

2 i 3 września 2020 roku przedstawiciele rad seniorów z naszego regionu na zaproszenie Stowarzyszenia Szukamy Polski – organizatora wydarzenia,  przyjechali do Supraśla aby integrować się, wymienić doświadczeniami i wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. Jak powiedziała Maria Lauryn z Suwalskiej Rady Seniorów: “ Razem możemy więcej – pomóc, podzielić się doświadczeniem i po to to spotkanie”.

Otwierając kongres Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego powiedział: “Dla nas, zarządu województwa, korzystanie z waszej wiedzy, doświadczenia życiowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo tylko wtedy będziemy mogli z sukcesem współpracować tak, aby nasze pomysły jak najlepiej trafiły do seniorów”.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu jeden z zaproszonych gości –  Jarosław Dobrowolski, burmistrz gminy i gospodarz miasta Supraśl: “My jako samorząd uczymy się współpracy z seniorami. Dlatego ten kongres jest dla nas bardzo ważny”. Sytuację ekonomiczną i zdrowotną podlaskich seniorów przedstawiła Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Białymstoku.

Jak wspierać Rady Seniorów?

Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz
Prowadzące spotkanie: Bożena Bednarek, Jolanta Wołągiewicz

“Kongres to jedynie część naszego przedsięwzięcia. Po nim nastąpi praca bardziej indywidualna, dostosowana do potrzeb poszczególnych rad, które będziemy odwiedzać”  – powiedział Jan Oniszczuk ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Opowiedział o założeniach projektu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Umożliwi on nowopowstającym radom, ale też tym, które borykają się z trudnościami w działaniu zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń poprzez nawiązanie współpracy z bardziej doświadczonymi radami. Wesprze też je finansowo, oferując vouchery  w wysokości 1000 zł.

Pierwszy dzień kongresu zakończyły warsztaty edukacyjne na tematy:”Czego jest w bród a czego brakuje radom seniorów”, które poprowadziła Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, “Integracja ze sobą i otoczeniem – podstawy dobrej komunikacji zespołowej” poprowadziła Magdalena Gołaszewska dziennikarka. Trzeci temat warsztatów poprowadzonych przez Dominika Sołowieja  “Technologia cyfrowa w radach seniorów – kłopot czy pomoc”.

Po pracowitym dniu obrad uczestników kongresu na spacer po Supraślu zaprosili  burmistrz miasteczka Jarosław Dobrowolski z przewodniczącym Rady Seniorów w Supraślu Krzysztofem Wolframem.

Dobre praktyki z Pomorza

W drugim dniu kongresu uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami współpracy zachodniopomorskich rad seniorów. Prelekcję i warsztaty poprowadził Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej w Koszalinie.

Z inicjatywy uczestników Kongresu sformułowano list do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o pomoc w  rozwiązaniu problemu finansowania Rad Seniorów i  wstawiennictwo Marszałka  u Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Sejmie RP. List podpisało 57 uczestników Kongresu w Supraślu. Kopia listu w załączeniu.

Co czwarty z nas to senior

Jak podają statystyki w 1990 roku 12,8 % społeczeństwa stanowiły osoby 60+, w roku 2000 liczba ta wzrosła do 14,8 %, w roku 2010 osiągnęła 16,8% aby w 2019 roku wzrosnąć do 21,9 %. Już niedługo co czwarty mieszkaniec regionu to będzie osoba powyżej 60 roku życia. Jest to siła, którą można wykorzystać do tworzenia polityk publicznych, pewnych programów – powiedziała Bożena Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. 

Po co rady seniorów?

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą. Mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminy (np. koperty życia , centra seniorów jak to ma miejsce w Łomży).

Kongres poprowadziły  Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i  Bożena Bednarek redaktor naczelna portalu www.podlaskisenior.pl. A w organizację i obsługę Kongresu włączyły się przedstawicielki Podlaskiej Redakcji Seniora: Krystyna Cylwik (jednocześnie członkini Rady Seniora przy Marszałku Województwa Podlaskiego), Jolanta Falkowska, Elżbieta Urban, Janina Żarnowska i Maria Beręsewicz.

Kongres zrealizowany był przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu “Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.  Zadanie zostało sfinansowane w ramach programu MRPIPS “Aktywizacja Społeczna Osób Starszych  (ASOS) na lata 2014-2020. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie Honorowy patronat – marszałek województwa. Opiekę medialną zapewniły Wrota Podlasia  i Radio Białystok.

Wizytówki Podlaskich Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Gminna Rada Seniorów w Puńsku

Materiały do pobrania

Odpowiadając na potrzeby uczestników Kongresu przedstawiamy  prezentacje przedstawione podczas wydarzenia – w formie plików do pobrania;

1.Prezentacja ogólna przygotowana przez organizatorów Kongresu.(do pobrania)
2. ”Sytuacja i aktywność seniorów w województwie podlaskim” –  Bożena Tomaszewska , ROPS w Białymstoku(do pobrania)

3. “Razem czy osobno” –  Marii Lauryn, Suwalska Rada Seniorów(do pobrania)

4. “Standardy – czym są, czym nie są: – Łukasz Cieśliński,Pracownia Pozarządowa w Koszalinie.(do pobrania) 

5. Kopia listu uczestników Kongresu do Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego(do pobrania)

1/12
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa - dobre praktyki
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Prace nad dobrymi praktykami Rad Seniorów
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Jan Oniszczuk - Stowarzyszenie Szukamy Polski
Uczestnicy Kongresu
Uczestnicy Kongresu
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Tworzenie dobrych praktyk Rad Seniorów
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Sala obrad
Sala obrad
Koordynatorki projektu
Koordynatorki projektu
Marszałek województwa podlaskiego
Marszałek województwa podlaskiego
Uczestnicy kongresu
Uczestnicy kongresu
Baner  kongresu
Baner kongresu

Fot: Krystyna Cylwilk
Janina Żarnowska
Maria Beręsewicz
Teresa Wysocka Kluczny
Marcin Nawrocki

 Krystyna  Cylwik

                                                                       Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok