3 marca 2020 roku w deszczowe południe spotkaliśmy się z pisarzem Michałem Laszukiem w sokólskiej Lirze. Było to już drugie spotkanie, wiedzieliśmy więc, że urodził się w 1941 roku we wsi Kowale koło Kuźnicy, czyli pochodzi z naszego Podlasia. 

 

Michał Laszuk przy stole z książkami

Zaczął pisać już po przejściu na emeryturę, a interesował go każdy temat. Powstało wiele krótkich jak i długich wierszyków, poemat, sztuki teatralne, a nawet libretto do opery. Jest autorem między innymi powieści obyczajowej „Na szlaku życia”, powieści z dreszczykiem „Wakacyjny horror”, poematu wierszowanego „Echo dni”. O książce „Cywilizacja pod nadzorem” autor mówi: Posłużyłem się hipotezą o kosmicznym pochodzeniu człowieka, by pokazać nasz świat konfliktów, których podłożem nie zawsze są wielkie ideologie, a jakże często zupełnie nieistotne przyczyny.

duet artystyczny

Podczas spotkania autorowi towarzyszyli przyjaciele Jolanta Gacka – śpiew i Piotr Śmiejczak -akompaniament. Ten duet stworzył nastrój spokoju i zadumy, a stare piosenki przypominały dawne czasy. Sympatyczny nastrój na sali wywołał zmianę na zewnątrz i zaświeciło słońce.

 

 

My, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zostaliśmy uhonorowani przez pana Michała. Otrzymaliśmy jego książkę „Planeta Ziemia” wydaną w 2013 roku. Autor zamierza się z nami spotkać, kiedy wszyscy ją przeczytają. Jest nas co prawda prawie dwieście osób, ale do wiosny jest trochę czasu i pewnie zdążymy.

książka podarowana dla UTW

Na zakończenie – łyczek kawy, podziękowania, podpisywanie indeksów. Niestety, salę musieliśmy przekazać już następnym gościom i zabrakło nam chwili rozmowy, odpowiedzi na pytania i dyskusji w kuluarach.

Spotkanie współorganizowaliśmy z Biblioteką Publiczną i Sokólskim Ośrodkiem Kultury.

foto: Krzysztof Frejus

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka