Mieszkańcy Białegostoku będą mieli okazję do rozmowy z  autorami nominowanymi do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2019 roku. Spotkanie z twórcami odbędzie się w klubie Fama.

książki

Okazją do rozmów o zgłoszonych utworach i o literaturze polskiej będzie spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek (2 marca) o godz. 18.00 w białostockim klubie Fama przy ul. Legionowej. Wezmą w nim udział twórcy nominowani przez kapitułę w 29. edycji Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego. Są to Agnieszka Pajączkowska (za książkę „Wędrowny zakład fotograficzny”), Grzegorz Sobaszek („Wszystkojedność”), Natalka Suszczyńska („Dropie”), Magdalena Kicińska („Środki transportu”), Nina Manel („Transparty”), Juliusz Pielichowski („Czarny organizm”), Przemysław Suchanecki („Wtracenie”) oraz Tomasz Ważny („Godzina wychowawcza”).

W 29. edycji Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego obowiązują zmienione zasady, m.in. wprowadzono kategorię najlepszego ogólnopolskiego poetyckiego debiutu roku oraz zrezygnowano z przyznawania nagrody za całokształt twórczości. 

Kandydata do nagrody za 2019 rok z ustalonej listy nominacji wskaże – w formie opinii przedkładanej Prezydentowi Miasta Białegostoku – kapituła w pełnym składzie: Dawid Bujno, Jarosław Klejnocki, Marek Kochanowski, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Halina Kazanecka, Zofia Król, Piotr Paziński, sekretarz kapituły – Danuta Anna Pieciul.

Nagroda Literacka za najlepszą książkę roku przyznawana jest autorom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu, tu się urodzili czy zamieszkują, ich twórczość wykazuje związki z miastem i regionem lub twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Laureatami za 2018 rok zostali: Krzysztof Czyżewski – za książkę „Żegaryszki”, z uwzględnieniem całokształtu twórczości oraz Piotr Janicki – za tom poetycki bez tytułu. 

(źródło: Urząd Miasta Białystok)

opracowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok