Z końcem 2017 upłynął termin ważności dowodów osobistych wystawionych w 2007, z 10 letnim terminem ważności.Dowody osobiste na czas nieoznaczony, w 2017, wydawano, tylko osobom po 65 roku życia i są one nadal aktualne i nie podlegają wymianie.

Termin ważności dowodu znajduje się na pierwszej stronie dokumentu, w prawym dolnym rogu.

Urząd Miasta Białegostoku na swoim portalu internetowym informuje, że:

W 2007 roku złożono ponad 61,3 tys. wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Większość dowodów została już wymieniona z powodu utraty ważności, zmiany danych, utraty dokumentu, zniszczenia lub została wydana z nieoznaczonym terminem ważności. Nieważny dowód osobisty, wydany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, posiada ok. 14 tys. osób. W okresie najbliższych 90 dni straci ważność ok. 8,5 tys. dowodów osobistych wydanych w Białymstoku. Warto pamiętać, że nie podlegają wymianie dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony oraz z powodu zmiany adresu zameldowania.

Aby wymienić dowód musimy przygotować:
– wniosek o wymianę dowodu osobistego, który możemy pobrać przez Internet,
– kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym,
– dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport.”

Wniosek powinniśmy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dowodu w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. J. K .Branickiego 3/5. Wydanie dowodu jest bezpłatne i czekamy na nie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Po odbiór dowodu trzeba zgłosić się osobiście, z dotychczas posiadanym dokumentem.

Za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym grozi kara pozbawienia wolności powyżej jednego miesiąca lub kara grzywny do 5 tys. zł.

 Więcej informacji oraz wniosek o wydanie dowodu osobistego znajdziemy na stronie obywatel.gov.pl.

 

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok