„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” to hasło tegorocznej kampanii „Sprzątanie Świata – Polska”, która odbędzie się między 20 a 22 września. Miasto Białystok zaprasza mieszkańców do udziału w tej akcji. Chodzi m.in. o promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co roku w trzeci weekend września, wraz z tysiącami wolontariuszy, Urząd Miejski w Białymstoku prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

 Tegoroczna akcja ma na celu zachęcenie białostoczan do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – W tej akcji bierzemy udział już po raz szesnasty, organizując i koordynując działania w obrębie naszego miasta.

 

Do udziału w przedsięwzięciu zgłaszają się głównie placówki oświatowe, ale także mieszkańcy Białegostoku, którzy całymi rodzinami chodzą po osiedlach i okolicznych lasach wypełniając worki odpadami. Do akcji przyłączają się także: Nadleśnictwo Dojlidy, spółka „Lech” oraz firmy wywozowe z sektora gospodarki odpadami.

Zainteresowanie w Białymstoku kampanią „Sprzątanie Świata – Polska” już od kilkunastu lat jest ogromne, liczba jej uczestników nie spada poniżej 10 tys. W ubiegłym roku do akcji zgłosiło się blisko 10,7 tys. chętnych – głównie z placówek oświatowych. Tak duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem wśród dzieci i młodzieży świadczy o ich dużej świadomości ekologicznej, a także chęci życia w środowisku czystych i estetycznym.

W tym roku, jak zawsze, uczestnicy akcji zostaną zaopatrzeni w worki czarne – na odpady komunalne i papier, żółte – na plastik, zielone – na szkło oraz rękawiczki ochronne. Na wszystkich workach widnieje logo „Wschodzący Białystok” oraz „Czysty Białystok”. W sumie na potrzeby akcji zakupiono 5,5 tys. worków oraz 30 tys. rękawiczek ochronnych.

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w kampanii prosimy o zgłaszanie grup do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. W tym celu należy wypełnić załączony formularz, a następnie dostarczyć go osobiście na adres departamentu: ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pok. 100 lub przesłać e-mailem na adres: pkondel@um.bialystok.pl.

Prosimy o podanie: nazwy i adresu jednostki (lub imienia i nazwiska inicjatora grupy), terminu sprzątania (dnia i godziny), liczby osób, nazwiska osoby odpowiedzialnej za grupę, wskazanie terenu, który będzie sprzątany oraz miejsca składowania śmieci (wg załączonego formularza). Dodatkowe informacje: tel. 85 879 73 34, kom. 667 653 440 (Paweł Kondel).

Zapraszamy po odbiór kolorowych worków i rękawic ochronnych w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00–17.00, wtorek-piątek 7.30–15.30) do Departamentu Gospodarki Komunalnej, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, pok. 100.

Przypominamy o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zbierania śmieci. Nie wolno dotykać wyrzuconych strzykawek, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Karta zgłoszeniowa

Urząd Miejski w Białymstoku
(oprac. Kamila Bogacewicz)

Podlaska Redakcja Seniora Białystok