Ogłaszamy V edycję konkursu literackiego SREBRO NIE ZŁOTO. Jury konkursowe już czeka na Wasze prace – liczy się oryginalność i jakość utworów! Konkurs ma charakter regionalny. Uczestnikami konkursu mogą być osoby mieszkające i tworzące w województwie podlaskim lub urodzone tutaj i mające związki z naszym regionem. 

Przewidywane są dwie kategorie: ogólna– otwarta, o dowolnej tematyce wierszy lub prozy i kategoria specjalna „międzypokoleniowa” – dla uczestników w różnym wieku, nawet młodzieży, ale  powyżej 18 roku życia.

Kategorię specjalną  nazwaliśmy  „Właśnie tu”. Prosimy o przesyłanie prac prozatorskich  na temat miejsc, osobistych wspomnień o przodkach lub najbliższych osobach z Państwa otoczenia, wydarzeń które miały miejsce w przeszłości w Państwa małych ojczyznach lub opisu dawnych zwyczajów i tradycji regionalnych. Mogą to być wiersze lub opowiadania, kartki z pamiętnika lub inne formy literackiej prozy – nie dłuższe niż 3 strony.

Maksymalnie po 2 prace w każdej kategorii- opatrzone godłem wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do 7 października 2019 pod adresem mailowym: redakcjaseniora.konkurs@gmail.com.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2019 r. na uroczystej gali Srebro nie Złoto.  Laureaci otrzymają statuetki, dyplomy, upominki oraz –  po raz pierwszy – nagrody pieniężne. Podczas gali zostanie też zaprezentowany i wręczony uczestnikom tomik Srebro nie złoto z utworami  laureatów IV edycji konkursu – w kategoriach : ogólnej i specjalnej pod nazwą “Polka Niepodległa”.

 

Organizatorami V edycji konkursu Srebro nie Złoto jest Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Podlaska Redakcja Seniora, współorganizatorami: Książnica Podlaska im. Ł.Górnickiego w Białymstoku oraz Polskie Radio Białystok.

 

Patronat medialny: podlaskisenior.pl

Czekamy na Wasze utwory.

Regulamindo odczytu

Karta zgłoszeniowa – do pobrania 

Bożena Bednarek i Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora
Stowarzyszenie Szukamy Polski