Zakończyliśmy przyjmowanie prac do ósmej edycji konkursu literackiego SREBRO NIE ZŁOTO. W tegorocznym konkursie udział bierze 81 utworów.

01.09.2022r. do lektury wierszy i małych form prozatorskich zaprosiliśmy kapitułę, w
skład której wchodzą:
Dorota Sokołowska – dziennikarka Polskiego Radia Białystok, pisarka, przewodnicząca kapituły konkursowej.
Eligiusz Buczyński – poeta, przedstawiciel Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, poeta, laureat ogólnopolskich konkursów literackich.
Bożena Bednarek – przedstawicielka organizatora konkursu Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaską Redakcję Seniora, koordynatorka konkursu.
Jolanta Falkowska – sekretarz konkursu, reprezentująca Podlaską Redakcję Seniora i Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy.
W tym roku nie wprowadzaliśmy kategorii, aby twórcy mogli wypowiedzieć się na
dowolny temat. Naszą ideą było też, aby konkurs miał charakter międzypokoleniowy.
Dlatego startować w nim, oprócz seniorów, mogła też młodzież powyżej 18 roku
życia.

Najmłodszy uczestnik konkursu ma 26 lat, zaś najstarszy 82 lata. Średnia
wieku wszystkich uczestników konkursu wynosi 60 lat.
Zgodnie z Regulaminem konkursu wszystkie utwory opatrzone są godłem artystycznym, nazwiska autorów nagrodzonych utworów kapituła pozna po ogłoszeniu werdyktu.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie podlaskisenior.pl
oraz w miarę możliwości w wydawnictwie książkowym w 2023 roku.

Nagrody specjalne tradycyjnie fundują Książnica Podlaska, Radio Białystok i Podlaska Redakcja Seniora.
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Szukamy Polski i  Podlaska Redakcja Seniora a współorganizatorami Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Polskie Radio Białystok.
Konkurs i wydanie tomiku z laureatami VII edycji konkursu jest wspófinansowane ze
środków Województwa Podlaskiego.
Wyniki Konkursu SREBRO NIE ZŁOTO zostaną ogłoszone podczas uroczystej
gali w Książnicy Podlaskiej 06 października 2022r. o godzinie 12:00.
Jolanta Falkowska
sekretarz konkursu

Jolanta Falkowska
sekretarz konkursu