Średnia krajowa w 2022 roku wynosiła około 6 tysięcy złotych, co zostało wskazane na podstawie danych GUS. Jednakże to nie oznacza, że większość osób zarabia więcej niż 5 tysięcy. Trzeba wiedzieć, jak obliczana jest ta wartość i czym dokładnie się cechuje. Co powinniśmy wiedzieć o średniej krajowej? Dlaczego ta wartość jest tak wysoka?

Średnia krajowa

Czym jest średnia krajowaWarto zauważyć, że jest to przeciętne wynagrodzenie obliczane dla konkretnego państwa. Kwoty średniego wynagrodzenia w danym miesiącu są zazwyczaj przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny w połowie kolejnego miesiąca. W celu uzyskania stosownych wyliczeń, sumowane są wynagrodzenia osobowe brutto, honoraria wypłacane z umowy o pracę, czy też wypłaty dotyczące udziału w zysku. Potem uzyskaną kwotę dzieli się przez przeciętną liczbę osób zatrudnionych w danych okresie, poza osobami zatrudnionymi za granicą.

Trzeba wiedzieć, że średnia krajowa nie jest odzwierciedleniem wynagrodzeń, jakie uzyskują Polacy. Dlaczego tak jest? Jest to związane z faktem zastosowania w wyliczeniach wynagrodzeń ludzi zarabiających najwięcej. Na ostateczne wyliczenia mają zatem mniejszy wpływ osoby, które zarabiają kwotę podobną do płacy minimalnej. W efekcie dochodzi do zawyżenia średniej krajowej przez osoby zarabiające ogromne pieniądze. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w serwisie Poradnik Pracownika.

Co warto wiedzieć?

Pamiętajmy o tym, że wyliczenia GUS nie odnoszą się do całego rynku pracy, lecz do firm, w których zatrudnionych jest więcej niż 10 osób. Nie są zatem brane pod uwagę małe i mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią większość w naszym kraju. Poza tym GUS nie zwraca uwagi na osoby zatrudnione na podstawie umowę o dzieło lub zlecenie. Takie umowy są w Polsce bardzo częste i niekiedy wiążą się z gorszymi wynagrodzeniami.

Statystyki wskazują na przeciętne wynagrodzenie wyższe niż 5 tysięcy złotych. Jak powszechnie wiadomo, płace systematycznie wzrastają, jednak niekiedy dochodzi do lekkich spadków w statystykach. Jest to związane przykładowo z sezonowością i przesunięciami w wypłacie premii. Ogólnie jednak zauważalny jest trend wzrostowy.

Przeciętne wynagrodzenie Polaków

Wiele osób wskazuje, że średnia krajowa nie oddaje faktycznej sytuacji Polaków. Znacznie lepiej przedstawia się mediana i dominanta wynagrodzeń, która dobrze odzwierciedla średnią krajową. Niestety GUS takie informacje podaje bardzo rzadko. Co ciekawe, eksperci uważają, że poziom wynagrodzeń w naszym kraju dokładniej opisuje dominanta, pokazująca wartość dominującą. Kwota ta jest całkowicie odmienna od wskazanej średniej krajowej.

Jak już wiadomo, średnia krajowa wskazywana przez GUS nie jest odzwierciedleniem realnych wynagrodzeń w Polsce. Wiele osób zarabia najniższą krajową netto, przez co średnia bywa wyższa nawet dwukrotnie niż otrzymywana pensja. To z kolei oznacza, że wysokość średniej krajowej nie może być traktowana jako parametr miarodajny, określający zarobki Polaków. Często jest ona podawana jako wartość obrazująca nasze wynagrodzenie, co wzbudza liczne kontrowersje wśród osób zarabiających znacznie mniej.

Każdy z nas chciałby zarabiać duże pieniądze, które pozwalają godnie żyć. Rosnące ceny wzbudzają w nas niepokój i sprawiają, że poszukujemy dobrze płatnych stanowisk pracy. Pracownicy często interesują się zagadnieniami dotyczącymi średniej krajowej. Nie jest to jednak dokładna wartość, gdyż zostaje ona zawyżana przez osoby zarabiające najwięcej w naszym kraju. Warto zatem sprawdzić prezentowaną dominantę i medianę, która znacznie lepiej odzwierciedla zarobki Polaków. Ogromne znaczenie ma także to, że wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego nie obejmują wszystkich firm, lecz te, w których pracuje co najmniej 10 osób. Wykluczone zatem zostały małe i mikroprzedsiębiorstwa, tak popularne w Polsce.