24 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej (ul. Kościelna 1A Białystok) odbędzie się konferencja pt. Stan polskiej oświaty na Wschodzie, którą organizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz Podlaskie Kuratorium Oświaty.

W programie:

  • Sytuacja szkolnictwa polskiego na Litwie
  • Nauka języka polskiego na Białorusi
  • Polskie szkoły na Łotwie
  • Status języka polskiego na Litwie, Łotwie i Białorusi

W konferencji wezmą udział przedstawiciele polskich środowisk oświatowych na Białorusi, Litwie i Łotwie: Józef Kwiatkowski – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Edyta Klimaszewska – nauczyciel Gimnazjum im. J.Słowackiego w Bezdanach, Czesława Szablińska – nauczyciel Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Teresa Kryszyń – wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, Anżelika Orechwo – Przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Dyrektor Szkoły Społecznej przy ZPB, Alina Jaroszewicz – prezes Brzeskiego Oddziału Obwodowego Związku Polaków na Białorusi, Irena Czerniak – nauczyciel Liceum Społecznego przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, Halina Smulko – Dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego w Daugavpils na Łotwie.

Potwierdzenie przybycia należy zgłosić do 23 listopada 2017 roku:

telefonicznie 85 874 23 02 lub na adres e-mail:rodm@rodm-bialystok.pl

(źródło: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku)

opracowala: Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok