Znamy laureatów konkursu literackiego dla seniorów SREBRO NIE ZŁOTO. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali  24 listopada w Książnicy Podlaskiej.

Na konkurs wpłynęły łącznie 122 prace, w tym 78 wierszy i 44 utwory prozatorskie. Dla porównania do ubiegłorocznej, II edycji konkursu nadeszło 55 prac a do I edycji zgłoszono 36 utworów. Kapituła zdecydowała o utworzeniu dwóch kategorii konkursowych – poezji i prozy.

Prace  wpłynęły ze wszystkich województw a nawet z zagranicy. Ponad 60% wszystkich utworów – to prace spoza województwa podlaskiego; wpłynęły też prace z Białorusi, Litwy, i USA.

Kapituła konkursowa pracowała pod przewodnictwem Doroty Sokołowskiej, dziennikarki  Radia Białystok i pisarki.

W kapitule zasiadali  ponadto: Eligiusz Buczyński i Dominik Sołowiej z Książnicy Podlaskiej, Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, redaktor naczelna podlaskisenior.pl i Jolanta Falkowska, sekretarz Kapituły z Redakcji Senior Białystok.

Lista laureatów w kategorii POEZJA:
1 miejsce: Piotr Zemanek z Bielska-Białej za wiersz „Przypowieść o perle”
2 miejsce: Wojciech Więckowski z Rajgrodu za utwór „Poszukiwania”
3 miejsce: Gudel Krystyna z Suchowoli za sonet „Trzy wierzby”
3 jednakowe wyróżnienia w kategorii POEZJA:
Jolanta Maria Dzienis z Białegostoku za wiersz „Droga”
Krystyna Lubińska z Bydgoszczy za wiersz „Dwa promyki”
Regina Świtoń z Knyszyna za wiersz „W błękitach wspomnień”

Lista laureatów w kategorii PROZA:
2 miejsce: Janusz Pyziński z  Dębicy za dwa utwory: „Spoiwo” i „Lokator”
3 miejsce: Halinka Bohuta-Stąpel z Wilkanowo/ k. Zielonej Góry za utwór: „A w poniedziałki spotykam Alicję”

3 jednakowe wyróżnienia w kategorii PROZA:
Alina Kruk- Zielona Góra za utwór „Admiralicja cieni”
Halina Łozińska z Bydgoszczy za utwór „Piano, Piano” – czyli all inclusive soft,

Dionizy Purta- Białystok za dwa  utwóry: „Idąc przez życie”  i „Dokąd zmierzamy”

Uzasadnienia werdyktu kapituły można przeczytać na podlaskisenior.pl

Nagrody specjalne
Nagrodę specjalną Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego – organizacja „Środy Literackiej” z udziałem laureata w 2018 r. otrzymał Piotr Zemanek z Bielska Białej

Nagrodę specjalną Prezesa Polskiego Radia Białystok otrzymał Dionizy Purta z Białegostoku za dwa utwory „Dokąd zmierzamy” i „Idąc przez życie”

Wyróżnienia specjalne Redakcji Podlaski Senior:
-Władysław Amielańczyk z Sokółki za utwór „Pierwsi nauczyciele, których pamiętam” (proza)

-Marian Biziuk z Sokółki za utwór „Moja przygoda z motoryzacją” (proza)
-Halinka Bohuta-Stąpel z Przylesia, Wilkanowo, woj. lubuskie za „Fraszki nie tylko o chlebie i niebie” (poezja)
-Janina Jakoniuk z Białegostoku za utwór „Lodowisko” (poezja)
-Lucyna Śniecińska z Suwałk za utwory „Święta i dzieci” i „Idzie wiosna” (poezja)
-Jan Siemieniuk z Bielska Podlaskiego za utwory „Jutro było wczoraj” i „Odmładzanie” (proza i poezja) 
-Danuta Waśko z Łomży za utwór „Moje… dziesiąt kilka lat” (proza)
-Jerzy Wilanowski ze Szprotawy za utwór „Byłem świerszczem” (proza)
– Jadwiga Zgliszewska z Białegostoku za utwór „Zacząć inaczej” (poezja)

Podczas gali wręczono nagrody  laureatom, zaprezentowano nagrodzone wiersze i fragmenty utworów prozatorskich i wręczono uczestnikom konkursu i gościom gali tomik ”Srebro nie złoto”  z utworami laureatów  I i II edycji Konkursu.

W części artystycznej  gali wystąpił Zbigniew Nasiadko oraz kabaret „Szpilka”.  

Organizatorzy konkursu to: Redakcja Seniora, Stowarzyszenie Szukamy Polski i Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku; współorganizatorem jest Polskie Radio Białystok.

Galę konkursu SREBRO NIE ZŁOTO dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Miasta Białystok.

(Stowarzyszenie Szukamy Polski)

Opracowanie:  Jolanta Falkowska

Podlaska Redakcja Seniora