Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki zostało wpisane do ewidencji Stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta miasta Suwałk pod numerem 2,  2 listopada 2016 roku. Przedstawicielem stowarzyszenia jest Czesław Michniewicz. W ramach stowarzyszenia działa zespół wokalno – muzyczny pod nazwą Suwalskie Starszaki.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest Tadeusz Dziawer, Maria Lauryn  producentem, a Teresa Wysocka – Kluczny prowadzi dokumentacje zdjęciową. Pozostałymi członkami zespołu są: Magdalena Ulikowska, Celina Bartoszewicz, Helena Sznejder, Wacław Naruszewicz, Andrzej Kluczny. Do zespołu dołączył drugi akoredeonista Dariusz Myszkowski.

Zgodnie z punktem szóstym Regulaminu, Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

– tworzenie i rozpowszechnianie oraz aktywne popularyzowanie kultury muzycznej w kraju i za granicą,
– podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia,
– zagospodarowanie czasu wolnego seniorów oraz osób niepełnosprawnych,
– promocja miasta Suwałk,
– dążenie do zachowania cennych wartości polskiej kultury muzycznej,
– działalność charytatywna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– ustawiczne rozwijanie zdolności muzycznych, wokalnych i aktorskich,
– udział członków w konkursach, festiwalach, przeglądach,
– współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz zespołami muzyczno – wokalnymi i instytucjami kultury,
– organizację koncertów, warsztatów, wystaw,
– działalność wydawniczą,
– współpracę z środowiskami polonijnymi w rożnych krajach.

W roku 2017 zespół zaprezentował  34 koncerty. Do najciekawszych należały występy na imprezach miejskich tj: Dni Suwałk, Jarmark Folkloru, na międzynarodowym projekcie miasta Suwałk „ Sąsiedzi przy stole”, na V pikniku integracyjnym oraz na Suwalskiej Majówce Stowarzyszeń.

Ciekawym doświadczeniem były koncerty zespołu w: Augustowie, Kowalach Oleckich, Krzywym. Nie zabrakło też współpracy z grupą plastyczną seniorów „Sztalugi” w SOK, gdzie w trakcie poplenerowej wystawy prac  plastycznych w hotelu Akvilon odbył się koncert pt. „Miłość nie jedno ma imię”.

Zespół współpracował z parafią Ewangelicką, uczestnicząc w spotkaniach ekumenicznyh zespołów woj. podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Współpracował również z ZNP sekcją emerytów , Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem” i UTW  Suwałki. Współpracował z  Piotrem Bagińskim w Ogrodzie Letnim Rozmarino, był również gościem na koncercie w Klubie Seniora przy ul. Chopina 6a w Suwałkach.

Do najciekawszych wydarzeń z życia zespołu w 2017 roku zalicza się : inaugurację na ulicy Chłodnej X Festiwalu Bluesowego. Kierownik artystyczny Tadeusz Dziawer, skomponował muzykę i napisał słowa do piosenki pt. „Suwalski walczyk dla Bluesa nad Hańczą” ,  by uczcić jubileusz Festiwalu. Szóstego sierpnia na ulicy Chłodnej ok. 100 seniorów wykonało uroczyście piosenkę. Po raz pierwszy w Suwałkach seniorzy wzięli tak liczny udział w Festiwalu Bluesowym nie tylko jako słuchacze. Od 1 kwietnia 2017 do    1 listopada 2017, stowarzyszenie realizowało projekt pt.”Ze starszakami z przytupem i muzyką po Pogodnych Suwałkach”w ramach którego odbyło się 8 koncertów – warsztatów. Rozśpiewaliśmy Suw

alskich seniorów. Projekt dofinansowany z budżetu miasta Suwałki.  W ramach działalności charytatywnej zrealizowano 4 koncerty w Suwalskim Hospicjum.

16 lutego 2018 roku, zespół Suwalskie Starszaki otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Suwałki za aktywizację kulturalną, artystyczną i społeczną suwalskich seniorów.Od 1 marca 2018 do 30 listopada 2018 Stowarzyszenie realizuje projekt pt.”MAT w Pogodnych Suwałkach czyli miejska akademia tradycji seniorów”,  który zakłada organizację 5 wydarzeń kulturalnych umiejscowionych w strategicznych punktach miasta. To wszystko jest możliwe dzięki przyjaznej atmosferze sprzyjającej rozwijaniu twórczości artystycznej suwalskich seniorów. Jej efektem jest zwiększenie udziału starszych mieszkańców Suwałk w imprezach wielkomiejskich i międzynarodowych. Były to koncerty połączone z warsztatami wokalnymi pt. „Gdzie się podziała ta miłość z dawnych lat”, „Onegdaj tak się śpiewało”, „Biesiada po Suwalsku”, „Suwałki moje miasto – piosenki o Suwałkach”, „Gdzie się podziały tamte prywatki”. Stowarzyszenie zorganizowało wystawę plenerową pt. „Makatka Suwalska z dawnych lat – powrót do historii tradycji domowych” na Jarmarku Folkloru. Ponadto podczas Suwalskiej Majówki Społecznej zorganizowano wystawę zdjęć Teresy Wysockiej – Kluczny pt. „Suwalscy artyści seniorzy w akcji”.

Do 30 listopada 2018 r, zespół zrealizował 24 koncerty, do najciekawszych należały: koncert w Czerniachowsku w Rosji  podczas Dni Kultury Polskiej, koncertu na XIX Jarmarku Folkloru, festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Filipowie, podczas Dni Suwałk. Zespół Suwalskie Starszaki wziął również udział w konkursie „Europejski Dzień Seniora – z pasją przez życie”.  Nie zabrakło też kolejnych koncertów w Suwalskim Hospicjum

Suwalscy seniorzy potrzebują bodźca, który pozwoli im wyjść z domu i uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta.  Działalność Stowarzyszenia  pozwalają rozwijać pasję i umiejętności artystyczne, poprzez edukacje muzyczną. Zachęcają do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych Suwałk. Wystawy przedstawiające historię tradycji są naturalną edukacją międzypokoleniową.

Dzięki programowi wokalnemu  Suwalskich Starszaków – seniorzy mogą wysłuchać dawnych piosenek, których dzisiaj w radio nie ma  i powrócić sentymentem „jak za dawnych lat”. Zapraszamy na koncerty, wystawy i warsztaty tworzyć wspólnie Miejską Akademię Tradycji Suwalskich Seniorów.

 

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki