Redakcja Podlaski Senior czyni starania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu ludzi starszych i niepełnosprawnych. Innymi słowy pracujemy nad tym, by ludzie ze specjalnymi potrzebami mogli sprawnie korzystać z treści podawanych na naszej stronie.

foto: pixabay.com

Rozporządzenie Ministerstwa i Administracji w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 2012 roku nakłada obowiązek dostosowania publicznych serwisów www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a od 2014 prawo wymaga udogodnień podczas świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Deklaracja Ministrów Państw Członkowskich UE.

Ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej uznali, że strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób niewidomych.

 

Oznacza to, że ludzie ze specjalnymi potrzebami będą mogli sprawnie korzystać z Internetu.

Do tego celu zostały powołane przez Ministerstwo specjalne grupy do spraw zasobów internetowych.

Polska Akademia Dostępności oraz Fundacja Widzialni czynnie włączyły się w przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.

Najważniejszym jest wdrażanie dobrych praktyk w zakresie przygotowania treści internetowych.

Wszystkie publikacje powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania.

Europejski Akt Dostępności informuje, że strony internetowe:

  • muszą być zredagowane w sposób zrozumiały dla różnych odbiorców, czyli mają operować jednoznacznym, nieskomplikowanym językiem,
  • będą też musiały być zaprojektowane w sposób umożliwiający stosowanie powiększeń, kontrastów, oraz obsługę z wykorzystaniem technologii asystujących,
  • powinny również posiadać treści alternatywne elementów graficznych oraz audiodeskrypcję (napisy do filmu).

    foto: pixabay.com

W praktyce oznacza to, że każdy przysłany do Redakcji tekst, zdjęcie grafika lub film muszą być odpowiednio opracowane przez redaktora.

Nie dziwmy się więc, że treść, po publikacji wygląda nieco inaczej, niż oryginalna.

Zgodnie z powyższą regułą redaktor może zmienić czcionkę, nadać inny rozmiar tekstu i nagłówków, zlikwidować zbędne spacje oraz wyrównać tekstu do lewej strony itd.

Są to niezbędne zabiegi mające na celu łamanie barier dostępności cyfrowej osobom z niepełnosprawnościami, stanowiących aż 23% naszego społeczeństwa.

Akt Dostępności zawiera ponadto ważną informację o tym, że jeżeli autor nie wyrazi zgody na konieczną modyfikację wyglądu, grafiki i treści przysłanego materiału, to redaktor nie może tego opublikować.

Publikując treści w internecie musimy zapewnić :

  • Osobom starszym – możliwość powiększania i zmiany kontrastu treści.
  • Osobom głuchym – napisy tekstowe pod obrazem dźwiękowym.
  • Osobom niewidomym – dostępność do ścieżki dźwiękowej.

Realizacja powyższych zaleceń ma na celu poprawę jakości życia i zapewnienie niezależności osobom starszym i niepełnosprawnym.

Z badań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Polskiej Akademii Dostępności wynika, że 100% osób, które rozpoczęły naukę obsługi komputera i Internetu po 50-tym roku życia jest zdania, że dzięki temu jakość ich życia uległa znaczącej poprawie!

 

Jolanta Falkowska

Redakcja Podlaski Senior