Miło mi zaprosić Państwa w imieniu Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy i organizatorów, czyli Rady Seniorów Gminy Supraśl i Biblioteki Publicznej w Supraślu na wernisaż wystawy SuperSTARSi – Seniorzy XXI wieku. Odbędzie się on 3 lutego 2023 o godz. 17:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Supraślu, ul. Cieliczańska 1.

Jest to kampania promująca wizerunek współczesnych seniorów jako osób aktywnych, rozwijających swoje pasje i zainteresowania, sprawnie korzystających z nowych technologii, zaangażowanych w życie społeczne swojego środowiska i regionu. Ma na celu przełamywanie stereotypu seniora niesprawnego, smutnego, oczekującego wsparcia rodziny i społeczności lokalnej, którego rola społeczna ogranicza się do opieki nad wnukami. Każde z 10 zdjęć wykonanych przez artystę fotografika Michała Hellera jest zaopatrzone w kod QR, po zeskanowaniu telefonem, którego widzowie będą mogli wysłuchać wywiadu z osobą z fotografii. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Wystawę będzie można oglądać w Supraślu do końca lutego 2023 r.

Tym samym rozpoczynamy ,,drugie życie” naszego projektu, czyli prezentację wystawy w województwie podlaskim. Jeśli chcecie, aby zawitała ona też do Was bardzo proszę o informację na ten temat z przybliżonym proponowanym terminem i miejscem wystawy.

Jolanta Wołągiewicz:
Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów

ZAPROSZENIE  –  do pobrania

 

Podlaska Redakcja Seniorów Białystok