Projekt fotograficzny „SuperSTARSi – Z pokolenia na pokolenie” Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy (SPS) został zakwalifikowany do dofinansowania w programie Aktywni + i będzie realizowany od maja 2023 r.

Projekt fotograficzny „SuperSTARSi – Z pokolenia na pokolenie” ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Podlasia na problem budowania właściwych relacji pomiędzy pokoleniem dziadków i wnuków, opartych na integracji międzypokoleniowej, budowaniu dialogu, poszanowaniu odrębnych systemów wartości przez próbę zrozumienia różnic. Ma też promować nowoczesny wizerunek aktywnych i sprawnych osób starszych, otwartych na rozumienie zmian w otaczającym, szybko rozwijającym się technologicznie społeczeństwie. Ma także pokazać młodzieży i dzieciom pełną szacunku i zrozumienia postawę wobec starszego pokolenia, ale opartą na partnerstwie i wzajemności: młodzi mają wiedzę a starsi mądrość i doświadczenie życiowe, mogą czerpać z tych źródeł dla obopólnych korzyści. Skierowany jest w części warsztatowej i fotograficznej do seniorów i powiązanych z nimi rodzinnie dzieci lub młodzieży. W trakcie zorganizowanych dla tej grypy cyklu warsztatów przygotujemy ich poprzez integrację międzypokoleniową, aktywizację twórczą i społeczną, a także rozwój kompetencji interpersonalnych, właściwej komunikacji i kreatywnej pracy zespołowej do właściwego procesu twórczego. Będzie on polegał na stworzeniu nawzajem stylizacji do portretów dziadków i wnuczków. Wspólne wykonanie stylizacji i kostiumów umożliwi integrację uczestników i wykorzystanie nabytych w trakcie wspólnych warsztatów kompetencji społecznych i twórczych. Wykonane przez artystę fotografika dyptyki (2 portrety w jednym obrazie) będą stanowiły wystawę, którą zaprezentujemy w przestrzeni miasta i będzie ona skierowana do mieszkańców, zwracając uwagę na problemy zawarte w założeniach projektu – potrzebę dialogu międzypokoleniowego i promowanie współczesnego wizerunku seniora. Tą samą funkcję będą miały wszystkie działania medialne przewidziane w projekcie, w tym głównie na prowadzonym przez członków Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy (SPS) portalu podlaskisenior.pl. Jest to ambitny zespół seniorów redaktorów, którym także zorganizujemy warsztaty podnoszące ich kompetencje i umiejętności dziennikarskie, żeby wzbogacali swój warsztat i podnosili poziom publikowanych materiałów.

Pracując od wielu lat w środowisku ludzi starszych obserwujemy w SPS jak bardzo są aktywni, sprawni, podejmują z zapałem nowe wyzwania, uczą się nowinek otaczającej ich rzeczywistości. Rozwijają pasje i zainteresowania, uczestniczą w życiu społecznym i wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Czasem nie nadążają za nowymi technologiami, ale wśród sześćdziesięcioparolatków jest to coraz rzadsze zjawisko. Z drugiej strony w przekazie publicznym, w mediach, na plakatach czy zaproszeniach kierowanych do seniorów pokutuje wciąż stereotyp bezradnego zgarbionego dziadunia z laseczką i babci w długiej spódnicy z siwym koczkiem na głowie. Te wizerunki prezentowane są w dodatku na infantylnych grafikach. Czasem dla ocieplenia wykorzystywany jest przesłodzony obrazek uśmiechniętej pary starszych osób na tle kwiatów w ogródku, który też z powszechną rzeczywistością ma niewiele wspólnego. SPS w roku 2022 realizowało kampanię fotograficzną, prezentującą na zdjęciach SuperSTARSów, osoby o ciekawych zainteresowaniach, aktywne w swoich środowiskach w wyjątkowych plenerach.
Projekt wywołał wielkie zainteresowanie tematem i w chwili obecnej wystawa jest prezentowana w różnych miejscowościach województwa podlaskiego a kolejka prezentacji ustalona jest już prawie do końca roku. Podczas wielu rozmów z odwiedzjącymi wystawę słyszeliśmy, że nie zgadzają się oni na postrzeganie osób starszych jako ludzi wymagających stałej opieki i pomocy. Z drugiej strony w ofercie wielu organizacji senioralnych i instytucji znajdują tylko oferty potańcówek czy zajęć ruchowych, podczas gdy inne organizowane aktywności kierowane są do młodszych. Szczególnie w mniejszych miejscowościach seniorzy narzekają na samotność, pomimo że wnuki mieszkają niedaleko. Pośpiech, pęd konsumpcyjny, nowe technologie i narzędzia komunikacyjne popsuły trwałe jeszcze niedawno relacje i dialog w rodzinach. Żyjemy w szybko zmieniających się czasach. To czego się wczoraj nauczyliśmy, dzisiaj musimy weryfikować.
Młodzi nadążają za tymi zmianami i zdobywają wciąż nową wiedzę (choć czasem powierzchowną, automatyczną), starsi pozostają w miejscu. Jednak bez gruntowania wiedzy i gromadzenia doświadczeń młodym brakuje czasem mądrości, którą z biegiem lat zdobyli starsi. Mamy wiec niepowtarzalną okazję być jednocześnie i mistrzem i uczniem. Przy prawidłowych relacjach międzypokoleniowych możemy wymieniać się tą wiedzą i mądrością między pokoleniami. Każdy może być w jakiejś mierze SuperSTARSem w rodzinie, należy tylko powrócić do dialogu opartego na budowaniu relacji, szacunku wzajemnym i zrozumieniu odmienności generacyjnej. Wychodząc z tego założenia w niniejszym projekcie proponujemy połączenie obu problemów – promowania wizerunku nowoczesnego seniora XXI wieku z przełamywaniem barier komunikacyjnych między pokoleniem dziadków i wnuczków. Jednocześnie zapraszamy oba pokolenia do wspólnego działania, aby podczas warsztatów budować dialog oparty na współpracy twórczej. I razem z artystą fotografikiem przygotują wystawę „SuperSTARSi. Z pokolenia na pokolenie”.

W realizację projektu włączona jest także grupa seniorów dziennikarzy obywatelskich portalu podlaskisenior.pl. Jest to zespól ciągle doskonalący zarówno swój warsztat dziennikarski jak i potencjał portalu. Podczas warsztatów dziennikarskich przygotują się do przeprowadzania i publikowania m.in. wywiadów, żeby tworzyć na podlaskisenior.pl galerię superSTARSów, i w ten sposób promować aktywność seniorów i wartości, jakie niesie dla obu stron dialog, zrozumienie i współpraca między pokoleniami.

Jolanta Wołągiewicz