18 sierpnia 2021 na zaproszenie seniorów i władz Gminy Puńsk Rada Seniorów Gminy Supraśl odbyła wizytę studyjną poświęconą wymianie wzajemnych doświadczeń i form działania. Była to realizacja pierwszego voucheru z Funduszu Rozwojowego w ramach działań Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów finansowanych z Programu Aktywni +.

W wizycie wzięło udział 10 członków Rady Seniorów Spotkanie rozpoczęło przywitanie przez Wójta Gminy Puńsk Pana Witolda Liszkowskiego oraz Przewodniczącą Rady Seniorów w Puńsku Panią Anielę Kluczyńską. Rada w Puńsku liczy podobnie jak supraska 15 członków.

Pierwszą część wizyty zajęła wzajemna wymiana poglądów na temat bieżącej działalności
środowiska senioralnego w Puńsku reprezentującego podobnie jak cała Gmina mniejszość litewską i jej problemy społeczne, kulturalne i życiowe.

Druga część wizyty objęła miejsca i obiekty ściśle związane z działalnością seniorów, rozwijaniem ich pasji, hobby i spędzania przez nich wolnego czasu. Zwiedziliśmy:
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wraz z kolekcją wianków dożynkowych i stroików z ziół z tegorocznych plonów
Ekspozycję Etnograficzną w starej plebanii i wystawę rękodzieła,
głównie z tkanin i drewna
Muzeum Etnograficzne założone w 1979 przez nauczyciela Józefa Vainę
mieszczące się w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku
Skansen Wsi Litewskiej, gdzie mieliśmy możliwość degustacji potraw
pogranicza polsko-litewskiego

Na zakończenie odwiedziliśmy Osadę Jaćwiesko-Pruską w Oszkiniach, i ekspozycję na wolnym powietrzu poświęconą obecności na tych terenach ludów bałtyjskich Prusów i Jaćwingów, którzy w obliczu ekspansji Państwa Krzyżackiego, książąt mazowieckich i litewskich zostali ostatecznie pokonani w XIII-XVI w. Ślad ich obecności pozostał jedynie w nazwach jezior, uroczysk i miejscach pochówku. Osada jest obiektem prywatnym, zbudowanym przez Piotra Łukaszewicza, który podkreśla swoje pruskie pochodzenie i więzy krwi.

Bardzo pięknie dziękujemy za miłe, serdeczne przyjęcie, a naszej Przewodniczce Julii dziękujemy najpiękniej.

Zdjęcia: Krzysztof Wolfram

Krzysztof Wolfram
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl

Aby obejrzeć galerię kliknij w poniższe zdjęcie:

1/10
Nasza grupa z Panią Przewodnik Julią w Skansenie.
Nasza grupa z Panią Przewodnik Julią w Skansenie.
Brama i most zwodzony na fosie w Osadzie Prusko-Jaćwieskiej
Brama i most zwodzony na fosie w Osadzie Prusko-Jaćwieskiej
Fragment Osady Prusko-Jaćwieskiej
Fragment Osady Prusko-Jaćwieskiej
Kamień upamiętniający zwycięską bitwę Prusów.
Kamień upamiętniający zwycięską bitwę Prusów.
Kościół w Puńsku pięknie udekorowany na Dożynki Gminne.
Kościół w Puńsku pięknie udekorowany na Dożynki Gminne.
Krzyś za biurkiem proboszcza wpisuje nas do księgi.
Krzyś za biurkiem proboszcza wpisuje nas do księgi.
Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy.
Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy.
Przepiękne krajki tkane przez mieszkanki gminy Puńsk.
Przepiękne krajki tkane przez mieszkanki gminy Puńsk.
Wieniec dożynkowy.
Wieniec dożynkowy.
Zasłuchani w opowieść pana Piotra Łukaszewicza o Prusach.
Zasłuchani w opowieść pana Piotra Łukaszewicza o Prusach.