Potrzeba komunikacji to jedna z najważniejszych potrzeb seniorów. Jej brak powoduje izolację i wykluczenie.

Brak komunikacji pomiędzy instytucjami, organizacjami, brak przepływu informacji o sprawach ważnych dla osób starszych, brak gazety drukowanej dla seniorów, słaba prezentacja aktywności ludzi starszych, brak cyklicznych programów radiowych i telewizyjnych, współtworzonych przez osoby starsze, czy niedostateczne wykorzystanie ich potencjału, to problemy, z którymi borykali się suwalscy seniorzy.

fot. Teresa Wysocka Kluczny – członkowie sekcji bowlingu-kręgli UTW

Brak przepływu informacji powodował izolację i wykluczenie wielu osób starszych, szczególnie tych, którzy nie mogą wyjść z domu z powodów zdrowotnych lub mieszkają bez windy na 4, 5, 6 piętrze. 

Uwielbiam, gdy wokół coś się zmienia na lepsze, kiedy ludzie z pasją przeciwstawiają się tej izolacji, wykluczeniu. Każdy człowiek ma prawo do informacji i chociażby przez to, do uczestniczenia w życiu naszego miasta. Szczególnie seniorzy, którzy rozwijali i budowali lepsze życie w naszym mieście. Teraz powinniśmy wszyscy zadbać o komfort ich życia, chociażby w dziedzinie komunikacji. 

I tu temat podjęło Radio 5 w Suwałkach, którego jubileusz 30-lecia działalności obchodzimy w tym roku. Państwo Maria i Piotr Bajerowie, właściciele stacji, zaproponowali mi opracowanie i prowadzenie cyklicznej audycji dla seniorów. Przyjęłam propozycję z ogromną tremą, wiedząc, jak ważne jest słowo w eterze, jaka to jest odpowiedzialność. W życiu zawodowym udzieliłam wielu wywiadów i wzięłam udział w ogromnej ilości dyskusji i rozmów, ale to nie to samo, co być odpowiedzialnym za słowo w audycji dla doświadczonych seniorów. 

fot. Teresa Wysocka Kluczny – członkowie zespołu wokalnego Suwalskie Starszaki 

Współpracę z Radiem 5 rozpoczęłam w październiku w 2018 roku audycją skierowaną do seniorów pod nazwą suwalski SMS czyli Stabilnej Młodości Stan. Audycja prezentowana jest cyklicznie w każdą niedzielę o godzinie 13.20. Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Szukamy Polski, które przeprowadziło mnie przez warsztat dziennikarza obywatelskiego. Dzięki pozyskanej fachowej wiedzy mogłam poczuć się pewniej w świecie medialnej informacji, poczuć odpowiedzialność za nią. Czas szybko mija i niespodziewanie dla mnie jesteśmy w przygotowaniu już 143 odcinka cyklu. 

Zapraszam do studia osoby, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem i opowiedzieć ciekawe historie, które wydarzyły się w ich życiu. Zachęcam do aktywności. Przed pandemią Cowid-19 działaliśmy pod hasłem „Seniorze wyjdź z domu”. Były to informacje o życiu społecznym, kulturalnym i sportowym naszego miasta. Teraz udzielam porad głosami ekspertów. Rozmawiamy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, poszukujemy miejsc przyjaznych seniorom, słuchamy rad ekspertów z dziedziny psychologii, medycyny, kultury socjologii, ekonomii i polityki senioralnej. 

Zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń senioralnych i ludzi, którzy w naszym mieście działają na rzecz seniorów. Zapraszam seniorów, którzy piszą wiersze i dzielą się z nami swoją wrażliwością. Czas spędzony na emeryturze może być początkiem nowego życia. 

Suwalski SMS to audycja przyjazna dla seniorów. Promuje solidarność międzypokoleniową. Nie brakuje również ciekawych gości, którzy dzielą się swoimi pasjami i przeżywaniem złotej jesieni życia. Pandemii Cowid-19 zmieniła znaczenie i tematykę audycji. Okazało się, że prawie wszyscy zostaliśmy uwięzieni w domach, w reżimie sanitarnym. Jedyną codzienną drogą komunikacji stał się Internet, tv, radio, telefon. Wielu z nas poznało uczucie samotności i niemożności bezpośredniego kontaktu z innymi, nawet najbliższymi osobami. Audycja SMS stała się platformą do dzielenia się przeżyciami, obawami nie tylko przez seniorów.

Pojawiły się takie tematy jak :

  1. Tęsknota za rodziną i bliskimi.
  2. Osamotnienie z powodu izolacji.
  3. Utrudniony dostęp do opieki medycznej.
  4. Niepewność jutra swoich dzieci w kontekście pracy i dochodów.
  5. Strach o starszych sąsiadów, przyjaciół, dzieci, wnuki.
członkowie sekcji bowlingu-kręgli UTW

Wsparcia szukałam w materiałach dr hab. Bogusława Borysa, specjalisty w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapeuty. Prezentując jego zbiór kilkunastu tekstów poświęconych problematyce wieku starszego pt. „Patrząc szerzej i głębiej”, mogłam wspomóc seniorów, aby potrafili spojrzeć na rzeczywistość właśnie szerzej i głębiej. Były to między innymi tematy: Wiek człowieka, Psychiczna młodość, Trudna akceptacja, Samotność o zmierzchu, Przytulić w starości, Piesek na receptę, Puste gniazdo, Poranek z kijkami, Długotrwała piękna miłość. 

Audycja służy również przekazywaniu wszelkich informacji dotyczących procedur i zasad reżimu sanitarnego podczas pandemii w naszym mieście. O tym, jak uważni są słuchacze, świadczą SMS-y po audycji. Często są dla mnie inspiracją do wyboru kolejnego tematu. 

Staram się przekonywać ludzi, że potrafią więcej, niż im się wydaje. Jestem pewna, że wartością jest bycie razem, wspólne działanie. Można czerpać z tego radość, satysfakcję i uczyć się ufać innym. Najważniejsza jest szczera radość, że tworzy się coś, co ma ogromne znaczenie dla innych. 

Zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 13.20 do wysłuchania audycji Radio 5 – Suwalski SMS czyli Stabilnej Młodości Stan. 

Do usłyszenia.

(zdjęcia: Teresa Wysocka-Kluczny)

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki