Spec Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 r. określa o jakie świadczenia rodzinne mogą się starać uchodźcy.

Celem ustawy jest stworzenie szczególnych regulacji prawnych zapewniających pomoc Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i przybyli do Polski.
Dzięki Specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o wymienione niżej świadczenia rodzinne na dzieci:

  • świadczenie wychowawcze 500+ na każde dziecko w rodzinie w wieku do lat 18, płatne po 500 zł miesięcznie,
  • rodzinny kapitał opiekuńczy RKO – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka, maksymalna kwota świadczenia 12 tys. (płatne po 1000 zł albo 500 zł miesięcznie w zależności od wyboru rodzica),
  • świadczenie dobry start 300+ – jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł płatne na dziecko, które uczęszcza do szkoły, nabór wniosków o to świadczenie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.
  • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku – świadczenie w kwocie 400 zł miesięcznie nie więcej niż faktyczna opłata za pobyt dziecka w placówce płatne na rachunek placówki, do której uczęszcza dziecko, nabór wniosków od 1 kwietnia 2022 r.

Uchodźca, który chce złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych na dzieci musi posiadać:

  • specjalny numer PESEL
  • konto w banku
  • polski numer telefonu

Wnioski o świadczenia rodzinne będzie można składać tylko w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Przyznane świadczenia pieniężne będą przekazywane na rachunki bankowe w Polsce. Wnioski będą dostępne w języku ukraińskim i polskim. Osobom potrzebującym pomocy przy złożeniu elektronicznego wniosku pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą udostępnione kreatory wniosków, które ułatwią samodzielne składanie dokumentów.

Więcej na ten temat można uzyskać  – klikni

Źródło: Informacja prasowa ZUS Oddział Białystok z 17 marca 2022 r.

zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok