Senior, który ukończy 100 lat dostaje świadczenie dożywotnie, wypłacane co miesiąc, w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Zmienia się ona zawsze wraz z waloryzacją 1 marca każdego roku. Obecnie wynosi – 4.003,88 zł brutto.
57 seniorów otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku takie świadczenie. W całym kraju takich osób jest – 1,9 tys.

Oddział ZUS w Białymstoku w tym roku przyznał już 8 takich świadczeń. Do końca roku kolejne 20 osób ukończy 100 lat. W naszym regionie najstarsza pani ma 107 lat i 7 miesięcy, zaś pan 107 lat i 6 miesięcy.
Natomiast w kraju najstarszą osobą pobierającą takie świadczenie jest 112-letnia kobieta mieszkająca w województwie śląskim, a najstarszy mężczyzna ma ukończone 111 lat i zamieszkuje województwo dolnośląskie.
„Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności.
Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia”- informuje rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Białymstoku.

Oprócz ZUS takie wypłaty dla swoich emerytów i rencistów realizują także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i resortowe zakłady emerytalne: MSW i MON.

Źródło: ZUS

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaski Senior Białystok