Do 25 kwietnia 2022 r. można nadsyłać utwory prozatorskie lub poetyckie na tegoroczny IX Konkurs Literacki imienia Anny Markowej. Organizują go Koło Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana.

student między regałami w bibliotece przegląda książkę, fot. pixabay. com

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do uczniów podlaskich szkół średnich oraz studentów szkół wyższych. Uczestnicy spoza wskazanych kategorii wiekowych mogą nadsyłać prace konkursowe w kategorii OPEN, nie kwalifikują się jednak wówczas do nagrody. Wyróżnione w tej kategorii prace na wniosek Kapituły mogą być opublikowane w czasopiśmie „Próby”. Do Konkursu można zgłaszać prace w kategoriach: 

  1. a) proza – do 3 stron znormalizowanego wydruku (do 5400 znaków ze spacjami); 
  2. b) poezja (3 utwory).
    Utwory nadsyłane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (w tym również w Internecie) oraz nagradzane w innych konkursach. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w auli Wydziału Filologicznego UwB (Pl. NZS 1) 26 maja 2022.

Motto tegorocznego konkursu – „światło” – podobnie jak przy poprzednich edycjach zostało zaczerpnięte z twórczości Markowej.
Konkurs rozstrzygnie Kapituła złożona z pracowników naukowych UwB (literaturoznawców, krytyków), studentów – członków Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów UwB i przedstawicieli instytucji partnerskich. Przewodniczącym Kapituły jest Krzysztof Korotkich, studentów reprezentuje członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów.

Celem Konkursu Literackiego im. Anny Markowej jest rozwijanie talentów podlaskiej młodzieży i integracja środowisk szkolnych z akademickimi. Przede wszystkim jednak chodzi o przybliżenie postaci nieżyjącej już dziennikarki, pisarki, poetki i animatorki kultury. Anna Markowa urodziła się 8 stycznia 1932 w Lublinie, zmarła 18 sierpnia 2008 w Białymstoku. W stolicy Podlasia spędziła ponad 30 lat życia (przeniosła się tu w 1976 roku). Jest autorką wielu nagrodzonych słuchowisk radiowych, reportaży, felietonów, powieści, opowiadań, tomików poezji i tekstów piosenek. Trzykrotnie została laureatką Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego (w 1992, 1995 i 2001 roku).

Honorowym patronatem konkurs objęli rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz prezydent Białegostoku.

Regulamin Konkursu znajduje się w siedzibie Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów, na profilu Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów na Facebooku oraz na stronach internetowych: filologia.uwb.edu.pl, klub-humanistow.blogspot.com.

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok