Od bieżącego roku Kościół Katolicki obchodzi nowe święto dedykowane seniorom. 31 stycznia 2021 roku ogłosił je Papież Franciszek jako Światowy Dzień  Dziadków i Osób Starszych. Święto przypada w czwartą niedzielę lipca, w okolicach wspomnienia świętego Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. W tym roku jest to niedziela 25 lipca. Zwierzchnik Kościoła uzasadnił swoją decyzję tym, że dziadkowie to strażnicy korzeni. Łączą oni różne pokolenia i przekazują młodszym ludziom bogatą wiedzę, opartą na swoich doświadczeniach życiowych.

Postacie świętych Anny i Joachima są mi znane od wczesnego dzieciństwa. Mama opowiadała nam o nich właśnie jako o dziadkach Jezusa, pragnąc zachęcić nas do szacunku dla własnych dziadków. Akcentowała również, że są oni rodzicami Matki Chrystusa – Maryi. Święta Anna była dla nas patronką szczególną, także z bardzo prozaicznej przyczyny. Oto dwie siostry matki mieszkały w sąsiedniej parafii, gdzie odprawiano odpust świętej Anny, na który czekaliśmy cały rok. Odpust oznaczał wtedy dla nas rzadko odbywany wyjazd z domu, spotkanie z kuzynami, stragany pod kościołem i gościnę na koniec. Rodzicielka dopowiadała, że to również dzień poświęcony jej małżonkowi Joachimowi. Tym oto sposobem wiedza znalazła podatny grunt w małych głowach, co dziś wspominam z rozrzewnieniem.

Święta Anna, Joachim i Maryja

Według Papieża dziadkowie przypominają nam, że starość jest darem. Celem głównym wprowadzanego święta jest docenienie roli babć i dziadków, jaką pełnią w społeczeństwie. Ważne jest też zachęcenie, aby spotykali się oni jak najczęściej ze swoimi dziećmi i wnukami. Święto ogłoszono w bolesnych czasach pandemii, która okazała się trudną próbą w życiu każdego. A ze starszymi obeszła się w szczególny, jeszcze cięższy sposób. Wielu z nich chorowało i wielu odeszło albo pożegnało swoich małżonków i bliskich. To oni byli zmuszeni do długotrwałego tkwienia w samotności oraz izolacji. W tę grupę pandemia uderzyła najdotkliwiej. Kościół chce podkreślić, że Pan zna każde z cierpień, jakich doświadczyliśmy w tym czasie. I jest blisko tych, którzy doznają bolesnego odsunięcia, a nasza samotność nie jest Mu obojętna. Tradycja przekazuje, że także święty Joachim, dziadek Jezusa, był oddalony od swej wspólnoty, ponieważ długo nie miał dzieci. Życie jego i małżonki Anny było uważane za bezwartościowe. Jednak Pan posłał do niego anioła, by go pocieszył, a ten mu przyniósł pokrzepienie. I dlatego w tym dniu pragnie również wydelegować do osób starszych takich „aniołów”.

Istotą Dnia, który po długim czasie izolacji będzie obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, jest  to przesłanie, aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych najbardziej samotnych – odwiedził anioł! Czasem takimi aniołami będą wnuczęta, czasem członkowie rodziny, przyjaciele lub ci, których poznaliśmy w owych trudnych dla wszystkich czasach. Wtedy bowiem nauczyliśmy się rozumieć, jak ważne są dla każdego z nas odwiedziny, objęcia i przytulenia.

Z tej okazji Papież wystosował orędzie zatytułowane „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20), w którym przypomina, że dzisiaj trzeba lepiej zrozumieć, iż naszym powołaniem jest strzeżenie korzeni, przekazywanie młodym tradycji i wiary oraz zaopiekowanie się najmniejszymi. Nieważne, ile masz lat, czy jeszcze pracujesz, czy już nie, czy zostałeś sam, czy też masz rodzinę, czy jesteś babcią lub dziadkiem, czy jesteś nadal samodzielny, czy też potrzebujesz pomocy – ponieważ nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii, przekazywania wiedzy i kultury wnukom. Trzeba wyruszyć w drogę i, przede wszystkim, wznieść się ponad swoje ograniczenia, aby podjąć coś nowego. Zwierzchnik Kościoła zwraca się też do dzieci i młodzieży, aby pamiętali o seniorach w swoich rodzinach i nie tylko w rodzinach. W tym dniu Papież odprawi specjalne nabożeństwo w intencji wszystkich dziadków na świecie. Będzie przewodniczył Mszy Świętej w Bazylice Watykańskiej.

Polskie diecezje i parafie również sposobią się do tej uroczystości. Przygotowane zostały różnorodne materiały duszpasterskie pozwalające zorganizować obchody święta, które w tym roku będzie miało przede wszystkim wymiar lokalny, aby dotrzeć z jego przesłaniem do każdego dziadka, babci, osoby starszej, czy osamotnionej. Wypada więc się tylko cieszyć, że będzie jeszcze jedna okazja do wskazania roli seniorów w życiu rodziny, społeczeństwa i narodu. Ale też – zwrócenia uwagi na istotne potrzeby najstarszych członków wspólnoty oraz czynienie prób wyjścia im naprzeciw.

Jadwiga Zgliszewska

fot. pixabay.com

Źródła:
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – Wikipedia, wolna encyklopedia
Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 2021 – kalendarz bimKal.pl
Papieskie Orędzie na Dzień Dziadków i Osób Starszych – tekst – Vatican News