,,Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Jan Paweł II

sala z siedzącymi seniorami

Każdego roku na przełomie października i listopada zaczyna się wiele dziać wokół seniorów. 1 październik ustanowiony w 1990 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Seniora, rozpoczyna okres uroczystości dla osób starszych. 20 października ustanowiono Europejskim Dniem Seniora, w Polsce obchodzony jest 14 listopada. Uroczystości związane z tym świętem przybierają różną formę.

To świetna okazja, aby przypomnieć, jak potrzebne społeczeństwu są starsze osoby. To one przekazują młodym swoją mądrość i doświadczenie. To też okazja, aby złożyć życzenia i podziękowania seniorom za ich działalność na rzecz środowiska seniorskiego, wręczyć dyplomy i odznaczenia.

Ale w sprawie seniorów jest jeszcze wiele do zrobienia. Cieszy jednak, że rząd polski zaczął dostrzegać potrzeby środowisk ludzi starszych, jako powiększającej się grupy społeczeństwa polskiego. W wymiarze krajowym zagadnieniem polityki senioralnej zajmuje się Departament Polityki Senioralnej. Jest organem doradczym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, realizując zagadnienia długofalowej polityki senioralnej. Takie programy, jak np. ,,Senior +”, ,,Aktywni +”, ,,75 +”, mają na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. Ich realizacja podnosi systematycznie jakość życia seniorów, aby mieli zapewnione bezpieczeństwo, jak najdłużej pozostali samodzielni i aktywni.

Ważnym ogniwem łączącym środowiska seniorskie i samorządy lokalne są rady seniorów i ich inicjująca, doradcza i konsultacyjna rola. W Podlaskiem jest ich szesnaście i działają z większym lub mniejszym powodzeniem. Sami seniorzy, których jest z roku na rok coraz więcej, chcą brać czynny udział w życiu społecznym i sami kształtować swoją przyszłość, decydować o najbliższym otoczeniu.

Manifestacją wielkiego potencjału polskich seniorów jest Parada Seniorów, która każdego roku odbywa się w stolicy z udziałem seniorów z całego kraju. W przemarszu ulicami Warszawy, seniorzy upominają się o prawa i miejsce w polskim społeczeństwie. Pokazują problemy osób 60 +. Wiele milionów polskich seniorów pozostaje w izolacji społecznej. A przecież są to ludzie z doświadczeniem życiowym, często nieodkryte talenty. Osoby w Trzecim Wieku stanowią kapitał, źródło wiedzy i doświadczenia. O te dobro narodowe trzeba się troszczyć. Seniorom należy się wsparcie państwa i szacunek społeczeństwa.

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w Unii Europejskiej. Trzeba myśleć o dostosowaniu otoczenia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Jednym z poważniejszych problemów wieku podeszłego jest samotność. Dlatego ważny jest system wsparcia społecznego osób starszych. A więc warto przejść od słów do czynów. Jest to zadanie dla rządu, samorządów terytorialnych, rad seniorów, jak też wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych i fundacji. Niech święto seniorów będzie świętem radosnym dla seniorów, a oni sami poczują się docenieni i zaopiekowani nie tylko od święta ale i przez cały rok.

Za rok seniorzy znów usłyszą, że są potrzebni, rozumiani a ich mądrość i doświadczenie życiowe potrzebne młodszym pokoleniom. Będzie pochwała ich aktywności. Laurki, dyplomy i kwiaty.

zdjęcia: Dawid Gromadzki UW w Białymstoku

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok