_

16 września 2018 miały swoje święto organizacje pozarządowe z miasta i gminy Sokółka. Połączone ono było z XIX Rodzinnym Festynem Dobroczynnym Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Imprezę tę patronatem honorowym objęła Pani Ewa Kulikowska, Burmistrz Sokółki. Tradycyjnie, jak w latach poprzednich,wzięło w niej udział wiele organizacji, działających na rzecz dzieci, osób z niepełnosprawnością oraz na rzecz seniorów, sportowców, dbających o dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Zorganizowały one zabawy i konkursy dla dzieci, wystawiły swoje prace, śpiewały, edukowały, przygotowały degustację różnych potraw. Niezawodne we współpracy były: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury. Imprezę uświetniły występy zespołów zaproszonych przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny.

Prowadząc Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, obserwujemy w ostatnim czasie wzrost liczby organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na rzecz społeczeństwa lokalnego. Pomoc merytoryczną zapewnia im Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, a w szczególności jego przedstawicielki, Panie Katarzyna Łotowska i Agnieszka Olender.

Cieszymy się, że dzięki coraz większej liczbie organizacji, lokalna społeczność ma okazję spędzać czas mądrze, zdrowo, wesoło, z pożytkiem dla siebie i innych.

(foto: Lila Asanowicz)

Teresa Galewska
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka