Pierwszy z film zrealizowany przez Dominika Sołowieja w ramach projektu „Krajobraz Podlasia – 12 filmów o 12 miejscowościach województwa podlaskiego”. Filmy sfinansowano ze stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2021.

Bohaterem filmu jest Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – niezwykły skarb Białegostoku!

Wszystkie filmy, realizowane przez Dominika Sołowieja w ramach projektu, będzie można obejrzeć m. in. na YouTube, Vimeo i na Facebooku. Zapowiedzi filmów prezentowane też będą w aplikacji TikTok.
Dominik Sołowiej

Opracowała: Jolanta Falkowsa
Podlaska Redakcja Seniora