Umowa grantowa została zawarta 3.01.2018 r., a realizacja projektu ruszyła w marcu 2019. Jest to duże przedsięwzięcie o wartości 2 milionów euro, zawarte między Sokółką a sąsiadującym białoruskim Grodnem. 

Oba te miasta łączy bardzo wiele: położenie geograficzne, dziedzictwo kulturowe, historyczne, wielokulturowość, a w tym przypadku postać Antoniego Tyzenhauza, któremu te dwa miasta zawdzięczają największy rozkwit w XVIII wieku.

Założeniem projektu jest między innymi: remont i wyposażenie zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na cele kulturalne, utworzenie Punktów Informacji Turystycznej, utworzenie i oznakowanie transgranicznego szlaku turystycznego „Szlakiem Tyzenhauza” Sokółka-Grodno, organizacja wspólnych wydarzeń, promocja obszarów przygranicznych.

2 października 2019 r. w Sokółce w kinie „Sokół” odbyła się konferencja, podczas której dowiedzieliśmy się więcej szczegółów dotyczących projektu, a ciekawostką będzie „Cafe Ewa”, która powstanie w kamienicy grodzieńskiej, na cześć naszej Burmistrz Ewy Kulikowskiej, pomysłodawczyni projektu. W Sokółce zaś będzie „Cafe Grodno”.

Projekt ma być ukończony do marca 2021 r. Już teraz można obserwować intensywne prace przy renowacji kamienicy na Placu Kościuszki, a wszystkim z „napiętym grafikiem” proponuję uwzględnić temat „Szlakiem Tyzenhauza”.

(foto: Lila Asanowicz)

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka