Od 1 października 2017 r.w Białymstoku zmieniają się punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Tzw. sieć szpitali wprowadza nową organizację tej opieki. Zmiany będą obowiązywały od niedzieli (1 października, od godz. 8.00).

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Pacjenci z Białegostoku powinni udać się do:

  • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, wejście za budynkiem administracji, tel. (85) 748 81 26,
  • Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. H. Sienkiewicza 79, tel. (85) 652 25 05.

Warto pamiętać, że z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dyżurujący lekarze będą udzielać porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) oraz telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (85) 745 95 00 (infolinia NFZ). Informacje są także dostępne na stronie  www.nfz-bialystok.pl

(Źródła:  portal miasta – bialystok.pl,, Narodowy Fundusz Zdrowia – nfz-bialystok.pl)

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok