W ramach obchodów 80. rocznicy Powstania w Getcie Białostockim 26 lipca nastąpi odsłonięcie tablic upamiętniających główne bramy getta. Prezydent Białegostoku zaprasza mieszkańców miasta na tę uroczystość.

fragment getta

Tablice upamiętniające główne bramy getta białostockiego zostały umieszczone przy ul. I. Malmeda (skrzyżowanie z ul. Lipową) i ul. Jurowieckiej (skrzyżowanie z ul. H. Sienkiewicza). Ich uroczyste odsłonięcie odbędzie się w środę (26 lipca) o godz. 18.00, równocześnie przy ul. I. Malmeda (wlot od ul. Lipowej) i ul. Jurowieckiej (wlot od ul. H. Sienkiewicza). Główne uroczystości będą miały miejsce przy ul. I. Malmeda.

Białostockie getto zostało utworzone przez niemieckich okupantów 26 lipca 1941 roku. Na obszarze, który dziś wyznaczają ulice Lipowa, H. Sienkiewicza, Towarowa i Poleska, zamknięto ok. 40 tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Główne bramy do getta znajdowały się przy ulicach I. Malmeda (wtedy Kupieckiej) i Jurowieckiej. Zamknięci w getcie ludzie byli zmuszani przede wszystkim do pracy na rzecz władz okupacyjnych.
W 1943 roku Niemcy postanowili zlikwidować getto. Podczas akcji likwidacyjnej, w dniach 15-16 sierpnia wybuchło powstanie, które zostało brutalnie stłumione. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła we wrześniu. Jego mieszkańcy zostali wywiezieni do różnych obozów zagłady, głównie do Treblinki. Szacuje się, że z 40 tysięcy osób przeżyło niecałe 300.

źródło i fot.: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok