11 listopada 2018 r., dzień tak ważny dla wszystkich Polaków. My Tatarzy jesteśmy mniejszością narodową, ale na pytanie kim jestem, zawsze na początku bez zastanowienia odpowiadam-Polką.