Prezydent Miasta Białegostoku ustalił zarządzeniem Nr 940/21 z dnia 26.11.2021 skład osobowy Białostockiej Rady Seniorów. Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się 1 grudnia i tym samym  Białostocka Rada Seniorów rozpocznie swoją działalność.