Czerwiec 1941 roku. Niemcy napadają na Związek Radziecki. Zajmują Białystok i momentalnie zaczynają się represje ludności żydowskiej. Podpalają Wielką Synagogę, w której ginie około tysiąca osób.