Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na finał projektu „Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe”.