Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej „Przebudzenie”. Życzymy miłej lektury.