Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego – to główne założenie Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.