W Łomży od roku funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, który jest administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  Stwarza najstarszym mieszkańcom miasta wiele możliwości miłego i twórczego spędzania wolnego czasu i zachęca do wyjścia z domu.