Przedstawiamy wiersze Anny Czartoszewskiej, poświęcone małej ojczyźnie, miejscu, w którym mieszka i tworzy. Przyjemnej lektury.