Problem dyskryminacji ludzi starszych jest nadal aktualny. Emeryci ze zjawiskiem dyskryminacji spotykają się na co dzień. Seniorzy są gorzej traktowani zarówno w życiu społecznym jak i prywatnym. Nierówne traktowanie przejawia się w okazywaniu przez otoczenie lekceważenia i obojętności, stosowania nieprzyjemnych żartów, wykorzystywania materialnego, gróźb i zastraszania oraz przemocy fizycznej.