Harmonogram działań na 2019 rok, gazeta i program telewizyjny dla seniorów, teleopieka, projekt budżetu rady seniorów –  to tylko niektóre punkty obrad Marszałka Województwa Podlaskiego i Rady Seniorów.