W Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku 4 maja 2022 roku odbyła się promocja drugiego wydania książki ks. Tadeusza Krahela – „Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945”.