Podczas konferencji podsumowującej tegoroczną edycję Bardzo Młodej Kultury, podobnie jak w całym programie, w centrum uwagi była młodzież. Chodziło o to by młodych ludzi nauczyć nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także tę ofertę tworzyć.