Ruszyła cyfrowa baza twórców ludowych woj. podlaskiego. Instruktorzy Podlaskiego Instytutu Kultury przeprowadzili wiele wywiadów, stworzyli dokumentację fotograficzną, a w niektórych przypadkach także audiowizualną. Teraz owoce tej pracy prezentują i przekazują w postaci cyfrowej bazy pod przekorną nazwą: E-tradycja.