Miasto Białystok ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.