Organizatorem wydarzenia jest Białostocki Klub Szaradzistów ARARA. Współorganizatorzy to Politechnika Białostocka i Wydział Informatyki. Miłośnicy krzyżówek i zadań logicznych spotkają się na Wydziale Informatyki w następny weekend (12-13 lipca).