Centrum im. Ludwika Zamenhofa organizuje 5 lutego 2018 roku szereg uroczystości, które uczczą 75 rocznicę powstania w białostockim getcie i jego likwidacji