W internecie już funkcjonuje, dostępna w języku polskim i ukraińskim, strona www.bialystokpomaga.pl. Jej zadaniem jest skoordynowanie i usprawnienie niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy w naszym mieście. Z jednej strony Ukraińcy mogą zgłaszać tu swoje potrzeby, z drugiej – można tu zamieszczać oferty pomocy.