Przedstawiamy wiersze Joanny Pisarskiej, zainspirowane postaciami świętych, obecnych w życiu poetki. Przyjemnej, pełnej zadumy lektury.