W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W walce o wolność naszego kraju w czasie II wojny światowej brał czynny udział mój ojciec. Kiedy byłam nastolatką opowiadał mi o swojej konspiracyjnej walce z wrogiem.