Warto poznać bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku, energię pani Tamary, osiągnięcia  grupy teatralnej oraz twórczość i  aktywność seniorów, wspomaganą przez uczniów i burmistrza. Przyjeżdżajcie do Bielska Podlaskiego.