Na początku XXI wieku przy parafii Krzyża Świętego w Łomży powstało Centrum Katolickie im. Papieża Jana Pawła II. Pomysłodawcą tej inicjatywy był proboszcz ks. Andrzej Godlewski. Placówka ta cały czas tętni życiem prowadząc działalność formacyjną, kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną.