Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współpracy z Miastem Białystok.